2007

Το ZONE D ξεκίνησε το 2007 ως μία πρόταση ανοικτής μορφής και φιλοξενείται σε κατάλληλους χώρους, ώστε να πραγματοποιούνται εκθέσεις και δρώμενα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.zone-d.gr.