Γιώργος Ζογγολόπουλος

PO-ZGSCL21 – NO NAME

CODE: PO-ZGSCL21
Ίδ/μα Γ. Ζογγολόπουλου

Numbered stainless steel, glass and plexi sculpure’s copy

Information
Tirage:
100
Dimensions:
31,5Χ9Χ9 cm
Availability:
Price: 

320,00

By continuing on this website you accept the use of cookies on your device as described in the Privacy Policy.